22 grudnia 2019 Lokalna Grupa Dziania „Dolina Giełczwi” jako partner w realizowanym projekcie „Rewitalizacja Kościoła p.w. Św. Wita w Mełgwi” zaprezentowała wystawę w wyremontowanym kościele p.w. Św. Wita w Mełgwi wystawę dokumentujące sakralne zabytki regionu – Gmina Mełgiew.

29 września 2019 Stowarzyszenie "Razem dla Krzesimowa" jako partner w realizowanym projekcie pn." Rewitalizacja Kościoła p.w.Św. Wita w Mełgwi"przy współfinansowaniu ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w ramach działania 7.1 zorganizowała wydarzenie kulturalne - festiwalu pieśni religijnej wraz z prezentacją kuchni regionalnej

Stulecie Objawień Fatimskich