• Akt chrztu spisujemy we wtorek środę lub czwartek tygodnia bezpośrednio poprzedzającego dzień chrztu. W tym celu przynosimy ze sobą metrykę urodzenia dziecka i dane dotyczące rodziców chrzestnych (imię nazwisko, data urodzenia, adres).
  • Podpisy pod aktem chrztu składamy w kancelarii tuż przed liturgią sakramentu.
  • Rodzice chrzestni z poza naszej parafii, przynoszą ze sobą zaświadczenie, że mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych wydane przez parafię, do której się przynależy (parafia zamieszkania) oraz potwierdzenie, że przystąpili do sakramentu Pokuty.

Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:

  • uczestniczą w katechizacji (jeśli są w wieku szkolnym)
  • ukończyły 16 rok życia
  • przyjęły sakrament bierzmowania
  • są wierzące i praktykujące
  • są w stanie wolnym lub żyją w związku sakramentalnym