Członkowie z wyboru:
Stanisław Bochniarz
Marek Chyćko
Ryszard Fijałkowski
Teresa Jasińska
Zenon Kowalczyk
Kazimierz Krukowski
Grzegorz Królik
Wit Krysa
Jacek Kulik
Piotr Nowak
Błażej Oleksak
Wiesław Rusak
Jacek Smoliński
Joanna Szewczak
Adam Ścirka
Anna Taźbirek
Dorota Wójcik
Magdalena Wójcik
Stanisław Zając
Marian Zawadzki

Członkowie z nominacji:
ks. Rafał Lewandowski
Krzysztof Kata
Piotr Kotulski
Mirosław Król
Andrzej Mędzelewski
Wacław Motyl
Franciszek Mróz
Zbigniew Oleszek
Piotr Samborski