59 8689 0007 3000 0939 2000 0010

tytułem wpłaty:
CELE KULTU RELIGIJNEGO

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wita w Mełgwi
Kościelna 12
21-007 Mełgiew

blankiet wpłaty 
do druku