CZŁONKOWIE ZESPOŁU PARAFIALNEGO

  1. Ks. Dariusz Moczulewski
  2. Ks. Jan Rogowski
  3. Ks. Rafał Lewandowski
  4. Ks. Paweł Szczygliński
  5. Magdalena Wójcik
  6. Anna Taźbirek
  7. Franciszek Mróz
  8. Jacek Kos
  9. Krzysztof Kata
  10. Piotr Samborski