Numer konta bankowego
Bank spółdzielczy

59 8689 0007 3000 0939 2000 0010