ks. kan. Dariusz Moczulewski
Proboszcz parafii św. Wita od 2007 r.
Dziekan dekanatu świdnickiego

ks. Rafał Lewandowski
wikariusz parafii św. Wita od 2012 r.

ks. Paweł Szczygliński
wikariusz parafii św. Wita od 2014 r.

ks. kan. Jan Rogowski
rezydent