Zgłaszając pogrzeb należy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Świadectwo zgonu – zaświadczenie z USC
  • Informacje o planowanym miejscu i dacie pogrzebu
  • W przypadku pogrzebu osoby spoza naszej parafii lub mieszkającej dłuższy czas poza naszą parafią (powyżej 6. miesięcy w trybie ciągłym) – pisemna zgoda na pogrzeb w naszej parafii od proboszcza ostatniej parafii, na terenie której zamieszkiwał przed śmiercią zmarły
  • (otworzy się w nowej zakładce)Regulamin Cmentarza w Mełgwiotworzy się w nowej zakładce)