PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH

Msze święte w niedziele i uroczystości
8.00      9.30        12.00        16.00

kaplice:
Krzesimów – 9.00
Dominów – 10.15
Minkowice – 11.30

Msze św. w święta wypadające w dni pracujące
8.00         9.30        17.00

Msze św. w dni powszednie
7.30 i 17.00
(w lipcu i sierpniu tylko 7.30)

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
w każdy czwartek od 8.00 do 17.00

 

NABOŻEŃSTWA OKRESOWE

Roraty
przez cały adwent
od poniedziałku do soboty – 6.00

Droga krzyżowa
w każdy piątek Wielkiego Postu
16.30
18.30 (dla młodzieży)

w kaplicach:
Krzesimów – 14.00
Minkowice – 15.00
Dominów – 16.00

Nabożeństwo majowe
w dni powszednie 16.30
w niedziele po Mszy św. 12.00

Nabożeństwo czerwcowe
w dni powszednie po Mszy św. o 17.00
w niedziele po Mszy św. 12.00

Nabożeństwo różańcowe
w dni powszednie po Mszy św. o 17.00
w niedziele po Mszy św. 12.00

ODPUSTY PARAFIALNE

Główny odpust ku czci św. Wita
15 czerwca

Odpust ku czci św. Jana Nepomucena
ostatnia niedziela maja

Odpust ku czci św. Tekli
ostatnia niedziela września